- بانکداری نیوز - https://bankdarinews.com -

ضرورت استقلال بانک مرکزی برای عملکرد بهتر

یک کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی وظیفه حفاظت از دارایی مردم را برعهده دارد و باید برای عملکرد بهتر در این زمینه استقلال داشته باشد.

به گزارش بانکداری خبر – طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی در گفتگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص ارزیابی استقلال بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی وظیفه حفاظت از دارایی مردم و سپرده های آنها را برعهده دارد که باید برای عملکرد بهتر در این زمینه استقلال داشته باشد.

وی عنوان کرد: با وجود اینکه بانک مرکزی از بدنه دولت است و تا زمانیکه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی بوسیله دولت انجام می شود نمی توان انتظار داشت تا عملکرد بانک مرکزی استقلال یابد.

مظاهری تأکید کرد: با توجه به اینکه در تمام دنیا قدرت خلق پول بصورت نامحدود در اختیار بانک مرکزی می باشد و این مسأله به گونه ای است که آنها می توانند بدون هیچ سپرده گذاری خلق پول کنند در همین راستا اگر بانک مرکزی در اختیار دولت قرار گیرد این موضوع می تواند خطرناک باشد.

وی افزود: بانک مرکزی باید با قدرت خلق پول در حفاظت از سپرده های مردم و مراقبت از رفتار بانکهای تجاری و سیستم بانکی بکوشد و همچنین سطح عمومی قیمت ها و شاخص تورم را حفظ نماید تا از افزایش تورم ناشی از سیاست های پولی بانکها جلوگیری کند.

رئیس اسبق بانک مرکزیادامه داد: در تمام دنیا دولتها به خاطر خدماتی که در کشور به مردم ارائه می دهند نیازشان به منابع مالی نامحدود است و این نیاز در مقابل توان نامحدود چاپ و انتشار پول که توسط بانک مرکزی صورت می گیرد می تواند ثبات اقتصادی کشور را زایل می کند.

مظاهری در پایان تصریح کرد: بانک مرکزی باید این قدرت را داشته باشد تا به میزان محدودی که نیاز و مصلحت کشور است در تأمین نیاز مالی کشور بکوشد و استقلال واقعی خود را داشته باشد.