بانکداری نیوز

کد خبر: ۵۵۰ | تاریخ انتشار : ۰۸-۰۸-۱۳۹۵ - ۲۲:۰۴ | نسخه چاپی نسخه چاپی

قانون اساسی، برترین سند قانونگذاری و مدیریت هر کشوری است.بدیهی است که این قانون یگانه در جمهوری اسلامی ایران نیز واجد ارزش و اعتبارویژه ای است.

مندرجات قانون اساسی، رهبری در ساختار جمهوری اسلامی ایران نقشهای متنوع و برجسته ای را بر عهده دارد. از جمله نقش های رهبری ، طراحی سیاستهای کلی حرکت نظام جمهوری اسلامی ایران است که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی بطور مستقل بدان اشاره شده است.
مطابق این اصل که به وظایف‌ و اختیارات‌ رهبری پرداخته است،تعیین‌ سیاست‌های کلی‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران(پس‌ از مشورت‌ با مجمع تشخیص‌ مصلحت‌ نظام ) و نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ سیاست‌های‌ کلی‌ نظام از جمله وظایف رهبری است که در صدر وظایف و اختیارات گنجانده شده است.
قطعا با چنین پشتوانه قانونی است که رهبری به ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ پرداخته است.از زمان آغاز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حدود ۲۷ ماه گذشته است. در طی این مدت، فضای رسانه ای و گفتمانی ویژه ای در کشور شکل گرفت و خوشبختانه امروز گفتمان اقتصاد مقاومتی، یک گفتمان پرحجم و پهن پیکری شده است.
در بند ۲۱ سیاست های ابلاغی، “تعیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به ویژه در محیط های علمی وآموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی”، بعنوان یک مولفه مهم مورد تاکید قرار گرفته است.در چنین شرایطی، انتظار می رود بخش های متنوع رسانه ای و همه تریبون های کشور سهم شایسته خویش را در ایفای این وظیفه سترگ به جای آورند.
تردیدی نیست که روابط عمومی ها نیز بعنوان پیش خوان و دروازه های رسانه ای، در تحقق این مهم نقشی انحصاری و یگانه بر عهده دارند و دقیقا بواسطه چنین جایگاهی، باید انتظار داشت این پازل مهم، در گفتمان سازی رسانه ای، نقش آفرینی شایسته خویش را ایفاء نمایند.کارکرد روابط عمومی ها در این خصوص اگرچه ستودنی است اما با وضع مطلوب و شایسته فاصله دارد.
انتظار می رود اکنون که همه قوا و بطور خاص قوه مجریه و دولت تدبیر و امید اهتمام وافری بر اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نهاده است، روابط عمومی ها نیز تمام جد و جهد خویش را برای گفتمان سازی رسانه ای آنچه که رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران،ابلاغ کرده اند، به کار برند.
تعریف یا بازتعریف نقش روابط عمومی ها در تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، نیاز مهم اکنون است که می توان از جامعه روابط عمومی کشور مطالبه کرد و خوشبختانه می توان امیدوار بود که با توانمندی های عظیم موجود در نیروهای انسانی کارآمد روابط عمومی های کشور، این مطالبه بخوبی محقق گردد.

........ لینک کوتاه : bankdarinews.com/?p=550

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

آخرین اخبار