- بانکداری نیوز - https://bankdarinews.com -

نمایندگان جدید بخش خصوصی در شورای گفتگو انتخاب شدند

به گزارش بانکداری خبر به نقل از مهر، عصر دیروز سه شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نمایندگان جدید بخش خصوصی در این شورا انتخاب شدند.

براین اساس، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، پرویز عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه و ویدا سینا مدیرعامل مرکز تحقیقات انفورماتیک نمایندگان جدید بخش خصوصی در این شورا هستند.

گفتنی است، دبیرخانه شورای گفتگو، پیشنهادات خود را در مورد نمایندگان به این شورا ارائه کرده و اعضای شورا، نمایندگان جدید را با رای گیری انتخاب کردند.