- بانکداری نیوز - https://bankdarinews.com -

بازار سرمایه ایران در مسیر اتصال به بورس هنگ کنگ

به گزارش بانکداری خبر – بهادر بیژنی در گفت و گو با (سنا) گفت: در حوزه دوال لیستینگ (Dual listing)، بورس تهران تلاش های جدی دارد انجام می دهد و محدود به بورس استانبول نیست؛ به نحوی که اخیرا وارد مذاکرات جدی با بورس هنگ کنگ شده ایم و سازمان بورس و اوراق بهادار هم به عنوان نهاد ناظر کمک می کند که این کار انجام شود.
وی افزود: حدود ۴۵ روز پیش جلسه ای را در جامائیکا با رئیس نهاد ناظر بازار سرمایه هنگ کنگ برگزار کردیم که البته ایشان رئیس آیسکو هم هست؛ لذا بحث تبدیل عضویت ما از عضویت پیوسته به عادی نیز با شدت تمام در حال پی گیری و انجام است.
به گفته بیژنی، هم اکنون انگلیس، کره جنوبی، افریقای جنوبی، یونان و نهاد ناظر کبک در کانادا پرونده ما را در دست بررسی دارند تا عضویت” پیوسته” بورس ایران به عضویت “عادی” تبدیل شود.
جانشین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در جذب سرمایه گذاری خارجی، با بیان اینکه بیشترین کارکرد این تبدیل عضویت، نزدیک شدن بورس ایران به استانداردهای جهانی است، افزود: در صورت تبدیل وضعیت ایران در آیسکو، همکاری با بورس های دنیا توسعه خواهد یافت.
بیژنی اظهار داشت: مذاکرات و تبادل اطلاعات و پرسش و پاسخ ها در این مسیر به طور جدی در حال پیش رفتن است و زمانی که نام بورس ایران در فهرست اعضای عادی آیسکو ذکر شود، سرمایه گذاران خارجی اطمینان می یابند که بورس ما از استانداردهای لازم برخوردار است.
وی با بیان اینکه تاثیر این استانداردها فراتر از بخش بین الملل است و در قوانین و مقررات داخلی هم دیده خواهد شد گفت: به این ترتیب اگر مثلا سهامداران عدالت وارد بازار سرمایه شوند، بحث شفافیت آنها، حاکمیت شرکتی و استانداردها به ما کمک می کند که بتوانیم در این حوزه ها با قدرت بیشتری عمل کنیم.